Soubory v hlavním programu

Divadlo Na háčku, Praha
Jarní medvědiny (60´, 2+)

hlavní program
Nominace z 43. Festivalu pražských amatérských loutkářů
 
Autor hry nebo dramatizátor: Jitka Míčková
Autor a název literární předlohy: Worlf Erlbruch / Medvědiv
Režie: Jitka Míčková
Scénografie: Jitka Míčková
Loutky: Jitka Míčková, Heda, Káča a Anežka
Druhy loutek: manekýn
Hudba: Barbora Hrnečková a Jitka Míčková
Hudební doprovod: Barbora Hrnečková
Další spolupráce: Hana Franková – spolupráce na herecké složce, Jiří Vyšohlíd – zvuková inspirace.
Datum premiéry: 8. června 2015
Hrají / osoby a obsazení: Jitka Míčková a loutky, Barbora Hrnečková a zvuky
Několik slov o inscenaci: Divadelně edukační projekt pro děti ve věku 2-8 let provázený jedním hercem a jedním hudebníkem. Projekt se skládá z loutkového představení a dílny zaměřené na rozvoj hudebních a dramatických dovedností. Vypráví se zde o medvědovi, který se probudí po zimním spánku a zjistí, že by se chtěl stát tátou (medvětátou). A tak začíná hledat a ptát se... Představení je určeno nejmladším divákům, proto je v něm málo slov, více kratších situací a hodně hudby. Zvířecí svět oživují háčkované loutky, koše z proutí a hra na Orffovy hudební nástroje, kytaru, housle, xylofon.
Několik slov o souboru: Naše divadlo má nevelký soubor, přesněji řečeno jsme dvě – Jitka a Bára. Baví nás hrát si s nejrůznějšími materiály, rozhýbat je, oživit, promlouvat skrze ně k dětem, převážně těm nejmenším. Naše inscenace mají vždy jednoduchý srozumitelný příběh, jsou hrány loutkami vlastní výroby a doprovázeny živou hudbou.Na tvorbu pro předškolní děti se zaměřujeme zejména proto, že s touto věkovou kategorií máme mnohaleté zkušenosti a tak už tušíme, o co tu jde… Máme to zkrátka Na Háčku, stejně jako naše loutky, když odpočívají!
Kontakt: www.divadlonahacku.cz
 
 

Divadlo na kliku
O slepičce a kohoutkovi (35´, 5+)

hlavní program
Doporučení z XVIII. Turnovského drahokamu
 
Autor hry nebo dramatizátor: soubor
Autor a název literární předlohy: na motivy pohádky K. J. Erbena
Dramaturgická úprava: soubor
Režie: soubor
Scénografie: soubor
Loutky: soubor
Druhy loutek: mapeti, plošné, předmětné
Kostýmy: soubor
Hudba: Věra Motyčková – zpěv, Prší, prší – lidová píseň, Malotraktorem – Mig21, Cesta – Kryštof ft. Tomáš Klus, Putování – Lotrando a Zubejda – Z. Svěrák, J. Uhlíř, To to jede – Nezbedné pohádky
Text k písním: přetextování známých písní Iva Přibová
Datum premiéry: 16. září 2017
Hrají / osoby a obsazení: Věra Motyčková / slepička, Matěj Bereckei / kohoutek
Několik slov o inscenaci: Chceme všem představit klasický příběh O slepičce a kohoutkovi v našem trochu netradičním pojetí. Toto představení je ideální pro všechny ty, kteří jsou milovníky klasických pohádek, ale nebrání se novým pohledům na věc, mají smysl pro humor a jsou rádi překvapováni
Několik slov o souboru: Divadélko z proutěného koše obohatilo činnost Kliky (neziskové organizace z Liberce) v roce 2013. Z něho se vyklubalo nejdříve Divadlo z koše, poté Divadlo z proutěného košíku, a když sám autor textů, scénářů, loutek a plakátů na poslední pozvánku napsal zase jiný název divadla, rozhodli jsme se udělat si v tom konečně pořádek i my sami.
Zjednodušili jsme si název a od roku 2015 se jmenujeme Divadlo na kliku.
Za tu naši pomyslnou divadelní kliku bereme většinou jen my dva. A i když by se mohlo zdát, že principálem a vedoucím souboru je z nás ten starší, věřte nebo ne, víc divadelních zkušeností a kumštu i citu pro věc má ten mladší.
Hrajeme si s divadlem a divadlo pro radost a často hledáme nové směry a pohledy na vše kolem sebe. Rádi se necháváme inspirovat kolegy (amatéry i profesionály) a máme se pořád co učit.
Kontakt: www.motyckovicklika.cz
 
 
 

ZIP, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou
Polštářky se Zipem (15´, 5+)

hlavní program
Doporučení z přehlídky DivSe Hradec Králové
 
Autor hry nebo dramatizátor: soubor ZIP
Autor a název literární předlohy: soubor ZIP
Režie: Romana Hlubučková a soubor ZIP
Loutky: Romana Hlubučková a soubor ZIP
Druhy loutek: předmětné
Datum premiéry: duben 2018
Hrají / osoby a obsazení: Zuzana Janouchová, Anna Kolinská, Monika Mrňáková, Pavlína Petrovická, Tereza Šlechtová, Kateřina Wagnerová a Michaela Zbořilová
Několik slov o inscenaci: Naše měkké a tvárné objekty vycpané nezávadnou a protialergickou náplní s nadhledem ztvárňují úplně obyčejné situace ze života.
Několik slov o souboru: V souboru ZIP hraje v letošním roce 7 děvčat. Pro jednu je toto vystoupení premiérou. V letošním roce si chtěly vyzkoušet souhru, reakci na zvuk, a tak z her a cvičení vzniklo naše malé autorské představení.
Kontakt: Romana Hlubučková, romanahlubučková@seznam.cz
 
 

JuFaFaKAM, ZUŠ Horažďovice
Máte plíce? My ne… (15´, 5+)

hlavní program
Doporučení z přehlídky Plzeňské pimprlení
 
Autor a název literární předlohy: Petr Chudožilov / Na velrybě
Dramaturgická úprava: Tomáš Machek a soubor
Režie: Tomáš Machek
Scénografie: Tomáš Machek a soubor
Loutky: Tomáš Machek a soubor
Druhy loutek: karnevalové
Hudební doprovod: Tomáš Machek
Datum premiéry: 8. 3. 2018
Hrají / osoby a obsazení: František, Františka, Julie, Kristýna, Magdaléna, Anna
Několik slov o inscenaci: Pokus o dramatizaci Chudžilovy povídky Ďábel ve vaně.
Několik slov o souboru: Na začátku byla Julie, Pak přišel Fanda a za ním Fany. Přišla také Kristýna. Někdy zajde Madla nebo zaskočí Áňa. Předlohu přinesl Tomáš. Blázni jsou všichni.
Kontakt: Tomáš Machek, jan.karneval@seznam.cz
 
 

JuFaFa, ZUŠ Horažďovice
Listí (12´, 10+)

hlavní program
Doporučení z přehlídky Plzeňské pimprlení
 
Autor hry nebo dramatizátor: Tomáš Machek a soubor JuFaFa
Autor a název literární předlohy: Dagmar Andrtová-Voňková / Listí
Dramaturgická úprava: Tomáš Machek a soubor JuFaFa
Režie: Tomáš Machek
Scénografie: Tomáš Machek a soubor JuFaFa
Loutky: Tomáš Machek
Druhy loutek: předmětné
Kostýmy: Soubor JuFaFa
Hudba: Soubor JuFaFa
Hudební doprovod: Soubor JuFaFa
Datum premiéry: 24. března 2018
Hrají / osoby a obsazení: František Weiss, Františka Špronglová, Julie Šišková
Několik slov o inscenaci: Poezie Dagmar Andrtové Voňkové v podání souboru JuFaFa. Emoce, které tvoří jevištní obrazy. Prostě jsme se zavřeli do kumbálku a zahrávali se slovy a sirkami (Fanda a Fany jsou totiž ze Sušice). Pro lyriku jsme si přibrali lyru.
Několik slov o souboru: Seznámili jsme se minulý rok na divadelní přehlídce a vzhledem k okolnostem jsme od letošního roku soubor. Trojice s nevídanými a neslýchanými dovednostmi. Snažíme se naše pocity a zážitky z díla předat i vám.
Kontakt: Tomáš Machek, jan.karneval@seznam.cz
 
 

LDO ZUŠ Strakonice
Šnofonius a Mordulína (35´, 5+)

hlavní program
Nominace z přehlídky Skupovy Strakonice
 
Autor hry nebo dramatizátor: dle Aloise Gallata Ivan Křešnička
Autor a název literární předlohy: Alois Gallat / Šnofonius a Mordulína, aneb kam vede tvrdošíjnost lstivé fraucimóry
Dramaturgická úprava: Ivan Křešnička
Režie: Ivan Křešnička
Scénografie: soubor
Loutky: soubor
Druhy loutek: spodové, tyčové
Hudba: lidová kramářská píseň
Hudební doprovod: soubor
Datum premiéry: 22. března 2018
Hrají / osoby a obsazení: Rytíř Šnofonius / Ondřej Homolka, Princezna Mordulína / Adéla Knížková, Pimprle / Stanislav Ryba, Král Admedus / Vojtěch Dub, Mefisto / Jan Janáček
Několik slov o inscenaci: Kdo uhodne tři hádanky princezny Mordulíny, dostane ji za ženu. Rytíř Šnofonius do příběhu přimíchá peklo, pomocník Pimprle ho však z šlamastyky vytáhne a vše dopadne nadmíru romanticky!
Několik slov o souboru: Soubor je nejstarší třídou LDO ZUŠ Strakonice.
Kontakt: https://www.zus-strakonice.com/skola
 
 

Divadelní spolek Scéna Kralupy
Malý člověk jménem Ngali (45´, 4+)

hlavní program
Nominace z přehlídky Pražský tajtrlík
 
Autor hry nebo dramatizátor: Pavlína Maloy Řezáčová a Magdalena Čechlovská
Autor a název literární předlohy: na motivy knihy O. D. West / Africké pohádky
Režie: Pavlína Maloy Řezáčová a kolektiv
Scénografie: Kateřina Klička Špičková, Eva Víšková
Loutky: Kateřina Klička Špičková, Eva Víšková
Druhy loutek: předmětné
Hudba: Kateřina Klička Špičková
Hudební doprovod: Kateřina Klička Špičková
Výroba výpravy: Zbyněk Hrdina
Světla: Libor Toms, Petr Henig
Datum premiéry: 14. září 2014
Hrají / osoby a obsazení: Kateřina Klička Špičková, Michaela Kuptíková, Magdalena Čechlovská, Pavlína Maloy Řezáčová
Několik slov o inscenaci: Člověk nepotřebuje větší tělo, aby dokázal to co chce… Prastarý baobab, který už mnohé pamatuje vypráví příběhy… příběhy o zvířatech s lidskými vlastnostmi, příběhy lidí, co zapomněli na moudrost zvířat.
Představení na motivy afrických pohádek vzniklo z nadšení a na podporu rozvojového projektu kralupské Farní charity Naše děti v Kongu.
Několik slov o souboru: Divadelní soubor Scéna z Kralup nad Vltavou je divadlo s dlouhou tradicí a chutí zkoušet nové věci. V Kralupech pořádá každý rok dva festivaly amatérského divadla – letní Za vodou a podzimní Tyjátjátra. Členové nazkouší jednu až dvě premiéry do roka (včetně autorských her) a hrají nejen v rodném městě, ale i široko daleko. Mají za sebou účast na mezinárodních divadelních festivalech, např. v Estonském Rakvere nebo na Jiráskově Hronově. Pro teplé měsíce mají kralupští ochotníci nachystáno několik plenérových představení, rádi hrají na neobvyklých místech: na nádraží, v parku, na náměstí, v hradním sklepení, v hospodě… Divadelní klubovnu proměnili na malý divadelní prostor, kam také zvou divadla odjinud.
Kontakt: www.kralupy.cz/scena
 
 

Desgirafes, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
Lepardessus (25´, 10+)

hlavní program
Nominace z přehlídky DivSe Hradec Králové
 
Autor hry nebo dramatizátor: Desgirafes
Autor a název literární předlohy: inspirováno J. Prévert / Žirafí opera
Dramaturgická úprava: Alžběta Skořepová
Režie: Jarka Holasová
Scénografie: Desgirafes
Loutky: Desgirafes
Druhy loutek: maňásek
Hudba: Alžběta Skořepová a Desgirafes
Hudební doprovod: Alžběta Skořepová a Desgirafes
Datum premiéry: 23. března 2018
Hrají / osoby a obsazení: Karolína Novotná, Lenka Jechová, Alžběta Skořepová
Několik slov o inscenaci:
par dessus = shora
par-dessus = přes
dessus = výše
le pardessus = zimník
Protože jsou žirafy němé, zůstává jim píseň zavřena v hlavě...
Populace některých druhů žiraf se za posledních 30 let snížila až o 40%.
Několik slov o souboru:
Soubor Malé dvě se letos přejmenoval na Desgirafes a jsou tři.
Po loňském "Ubrousku, prostři se" dospěl k "Pohádkám pro nehodné děti" a dospěl...
Kontakt: Jarka Holasová, jarka.holasová@seznam.cz
 
 

CIVÁRAMO, ZUŠ Veselí nad Moravou
Na cestě  (20´, 10+)

hlavní program
Doporučení z přehlídky Loutka v Brně
 
Autor hry nebo dramatizátor: Vítězslava Trávníčková
Autor a název literární předlohy: Zlata Černá a Miroslav Novák / Čajovna U tří strun, z knihy Prodaný sen,
Dramaturgická úprava: Vítězslava Trávníčková
Režie: Vítězslava Trávníčková
Scénografie: Vítězslava Trávníčková, Martin Trecha
Loutky: Martin Trecha / návrh a výroba
Druhy loutek: marioneta, totemové
Hudební doprovod: hra na xylofon, karimba
Datum premiéry: 13. dubna 2018
Hrají / osoby a obsazení: M. Trecha, A.Kozumplíková, T. Parobková, P. Břečka, L. Zachar, P.Chabiča
Několik slov o inscenaci: Tři staří přátelé se vydají na cestu. A jak už to na cestách bývá, jejich cíle i přátelství jsou podrobeny zkoušce. A tak se možná stane, že každý z nich si z cesty odnese jiné zážitky a zkušenosti.
Několik slov o souboru: Civáramo je soubor, který se řadu let schází na ZUŠ ve Veselí nad Moravou. V letošním roce je Civáramáků 8+6. Vždy se mezi nimi najdou jedinci, kteří se chtějí věnovat loutkám. Jsme moc rádi, že se jeden z nich rozhodl i loutky vyrábět.
Kontakt: Vítězslava Trávníčková, vita.travnickova@seznam.cz
 
 

Rámus, Plzeň
Vox populi (50´, 10+)

hlavní program
Nominace z přehlídky Plzeňské pimprlení
 
Autor hry nebo dramatizátor: Zdena Vašíčková a soubor
Dramaturgická úprava: Zdena Vašíčková
Režie: Zdena Vašíčková a soubor
Scénografie: soubor
Loutky: soubor
Druhy loutek: předmětné
Datum premiéry: 7. dubna 2018
Hrají / osoby a obsazení: Martin Lukáš, Klára Lukášová, Tereza Lukášová, Jan Truhlář, Jana Truhlářová, Tereza Truhlářová, Zdena Vašíčková, Jan Strnad
Několik slov o inscenaci: Oslava hrdinství aneb NÁROD TOBĚ!
Několik slov o souboru: Soubor založila Zdena Vašíčková v roce 1989 při ZUŠ v Nýřanech. Nyní jsme spíše rodinné divadlo. Hrajeme, protože nás to baví. Hrdina a hrdina, my jsme jedna rodina!
Kontakt: www.facebook.com/ramusplzen/?ref=bookmarks
 
 

OPAL, Opava
Pták Ohnivák a liška Ryška (45´, 4+)

hlavní program
Nominace z přehlídky Opavská rolnička
 
Autor hry nebo dramatizátor: Miroslava Halámková
Autor a název literární předlohy: K. J. Erben
Dramaturgická úprava: Miroslava Halámková
Režie: Miroslava Halámková
Scénografie: soubor, Zuzana a Jan Bittnerovi
Loutky: Zuzana Bittnerová, Pavla Raabová, Milan Lamla
Druhy loutek: marionety
Hudba: František Lichovník
Hudební doprovod: František Lichovník, Milena Stoklasová, Eva Peterková
Datum premiéry: 8. dubna 2014
Hrají / osoby a obsazení: král / František Lichovník, Prokop / Dalibor Vltavský, Heřman / Milan Lamla, Miroslav / Eva Peterková, Zlatá panna / Pavla Raabová, Liška Ryška / Milena Stoklasová, pták Ohnivák / Miroslava Halámková, jabloň / Božena Lichovníková
Několik slov o inscenaci: Jedná se o klasickou českou pohádku, kde dobro vítězí nad zlem, skromnost nad povýšeností, láska nad nenávistí aneb jak nejmladší syn krále ke štěstí příšel, i když občas neposlechnul tak jak měl, s pomocí lišky Ryšky. 
Několik slov o souboru: Soubor založen 1972(ze současných členů u toho nikdo nebyl) , v současnosti má plus mínus 8 členů převážně mezi 25 – 60 lety. Pravidelně se zúčastňuje Národní přehlídky v Chrudimi a nepravidelně Národní činoherní přehlídky - Rakovnická Popelka, repertoár je široký přes převážně loutková i neloutková představení pro děti i pro dospělé. Soubor působí pod Střediskem volného času v Opavě.
Kontakt: www.loutkovedivadlo.svcopava.cz
 
 

Spojáček, Liberec
Krabat (35´, 8+)

hlavní program
Nominace z krajské loutkářské přehlídky v Lounech
 
Autor hry nebo dramatizátor: Rudolf Krause
Autor a název literární předlohy: Dr. Georg Pilk - Srbská Faust Saga Die Wendische Faust – Sage, 4. 4. 1896, Sächsischer Erzähler, Bischofswerda,
Srbskolužická lidová pověst.
Překladatel: Jakub Hříbal
Dramaturgická úprava: Rudolf Krause
Režie: Rudolf Krause
Scénografie: soubor
Loutky: Martin Krause
Druhy loutek: manekýn
Hudba: Eliška Procházková a Stanislav Kolář
Hudební doprovod: Eliška Procházková a Stanislav Kolář
Animace: Zuzana a Vojta Chludilovi
Světla: Jaromír Kozák
Datum premiéry: 6. dubna 2018
Hrají / osoby a obsazení: Krabat / Jakub Hříbal, Mistr / Rudolf Krause, Kantorka / Eliška Pánková, Tonda, Luboš / Jana Krauseová, Jura / Miroslava Kozáková, Michal / Martin Brokl, Vítek / Jaroslav Krause
ostatní chasníci - soubor
Několik slov o inscenaci: Hororový příběh mladého chlapce, který se dostane do čarodějného Černého mlýna.
Několik slov o souboru: Spojáček Liberec na domácí scéně hraje převážně tradičním pojetím loutkové divadlo kukátkového typu s využitím klasických marionet na nitích. Stále častěji ale zkouší i jiné druhy loutkového divadla, pro další zkušenost, nové zážitky a pro radost.
Kontakt: www.spojacek.cz
 
 

MajTo, ZUŠ Petra Ebena, Žamberk
Šťastný princ (25´, 14+)

hlavní program
Nominace z přehlídky Svitavský dýchánek
 
Autor hry nebo dramatizátor: Karel Šefrna
Autor a název literární předlohy: Oscar Wilde / Šťastný princ
Překladatel: Arnošt Vaněček
Dramaturgická úprava: Karel Šefrna
Režie: Olga Strnadová
Scénografie: Olga Strnadová
Loutky: Olga Strnadová a soubor
Druhy loutek: předměty, ruka, tvář
Hudba: Karel Šefrna
Datum premiéry: 28. března 2018
Hrají / osoby a obsazení: Vlaštovka a některé další postavy / Mariana Matějčíková, Šťastný princ a některé další postavy / Tomáš Sourada
Hudebník a osvětlovač ve stínu / Olga Strnadová
Několik slov o inscenaci: O zlaté svázanosti, křídlech, a skutečných pokladech.
Několik slov o souboru: Soubor MajTO jednoznačně KAmarádí s KArlem natolik, že KAždá zkoušKA s ním je jako pohádKA. Třeba letos ta o Šťastném princi.
Děkujeme Karlu Šefrnovi, že nám nezištně poskytl mnohé osvícené, osvětlující a osvětlovací rady.
Kontakt: http://zus-zamberk.cz/
 
 

“C“ Svitavy
Hotel (50´, 14+)

hlavní program
Doporučení z přehlídky Svitavský dýchánek
 
Autor: Matěj Šefrna
Dramatizace: Karel Šefrna
Režie: Karel Šefrna
Scénografie: Karel Šefrna
Loutky: Karel Šefrna
Druhy loutek: holotropní
Hudba: Karel Šefrna
Datum premiéry: prosinec 2017
Hrají / osoby a obsazení: Karel Šefrna, Kristýna Dušková, Michal Kadlec, Pavla Šefrnová, Jan Mazák, Matěj Šefrna , Jiří Hájek, Tomáš Mohr
Několik slov o inscenaci: „Hotel“ je původně poetické povídání o starých věcech a lidech, které bylo upraveno do formy holotropního loutkového divadla (holotropní loutkové divadlo – rychle dýchající divadlo provozované holemi).
Několik slov o souboru: "C" Svitavy je velmi starý soubor plný nových tváří. V roce 1970 bylo založeno "C" jako jeden z následníků Malého divadla, resp. Jitřenky. Zakladatelská sestava: Karel Šefrna, Eva Šefrnová, Anna Přikrylová, Marie Šimková, Josef Vít Šimek, Jaroslav Tabery, Jan Říha, Pavel Fochler, Jaroslav Stružinský. Vůdčí osobností byl od začátku Karel Šefrna, dalšími osobnostmi pak jeho sestra Anna Přikrylová. Soubor o 2-15 hrajících (v 90. letech nejčastěji 4 či 7) hrával především tyčkovými loutkami, později maňásky, javajkami, marionetami, panáčky i předměty. Od 2. poloviny 80. let době častým adresátem dospělý, hrávají však i pro děti - kdysi i více než 100x ročně, dnes tu a tam. Původně téměř pravidelně 1 inscenace ročně, po 2000 již ne tak pravidelně.
Kontakt: Karel Šefrna, jeronymo.g@seznam.cz
 
 

Divadelní studio Kampak, DDM Praha 8
Rozum a Štěstí (35´, 5+)

hlavní program
Doporučení z přehlídky Pražský tajtrlík
 
Autor hry nebo dramatizátor: soubor podle Jana Wericha a dramatizace Markéty Schartové
Autor a název literární předlohy: Jan Werich / Rozum a Štěstí
Dramaturgická úprava: soubor
Režie: Dana Bláhová
Scénografie: Dana Bláhová a soubor
Loutky: soubor
Druhy loutek: maňásci
Hudba: Jakub Fojtík a soubor
Hudební doprovod: Jakub Fojtík, Tereza Kuchařová
Datum premiéry: 22. dubna 2018
Hrají / osoby a obsazení: Rozum / Jan Sebastian Heller, Štěstí / Tereza Lipová, Ludva / Adam Češner, Michal Květák, Král / Michal Květák, Johana Mlejnská, Adam Češner, Ministr / Jakub Fojtík, Princezna / Tereza Kuchařová, Johana Mlejnská, Zahradník / Johana Mlejnská, Bartoloměj Bláha, Ministříci / Bartoloměj Bláha, Tereza Lipová, Jan Sebastian Heller, Johana Mlejnská, Tereza Kuchařová  
Několik slov o inscenaci: Nadčasová a nestárnoucí Werichova pohádka se dnes stala výzvou a inspirací pro náctileté. 
Jdeme světem dál, ale někdy jsme s rozumem v koncích…
„Tak bojujeme s rozumem, a bojujeme se ctí.
Však musí se pak svým umem do všeho vložit štěstí ... "
Několik slov o souboru: Jádro souboru společně pracuje 5 let, má za sebou řadu činoherních i loutkářských inscenací (Hra o svaté Dorotě, Duch Martina Macdonalda, Robin Hood atd.) a letos se setkal výběr inscenace s tím, co nás nejvíc "pálí".
Kontakt: http://divadelni-studio-kampak.webnode.cz/
 
 

Spolek loutek Loutkino, Brno
Předpotopní příběh (15´, 5+)

hlavní program
Doporučení z přehlídky Třebíčské loutkářské jaro
 
Autor hry nebo dramatizátor: Alena Zemčíková
Autor a název literární předlohy: Alois Mikulka / O jelenovi s kulometem a jiné trampské zkazky
Režie: Radomír Prokop
Scénografie: Kamila Prokopová
Loutky: Kamila Prokopová
Druhy loutek: totemové, marioneta
Hudba: Radomír Prokop
Hudební doprovod: Radomír Prokop
Datum premiéry: 10. března 2018
Hrají / osoby a obsazení: Slepíček / Dan Provazník, Kohoutka / Karolína Strouhalová nebo Mína Horáková, řemeslníci / Adam Diviš, budík, voda / Karolína Strouhalová nebo Mína Horáková.
Několik slov o inscenaci: Loutková hříčka o lenosti, která přesahuje všechny rozumové meze. Na úplný závěr sice svitne naděje na změnu k lepšímu, ale bůhví, zda i tato nebude v budoucnu opět „spláchnuta“!
Několik slov o souboru: Spolek loutek Loutkino je volnočasovou aktivitou soukromé mateřské a základní školy v Brně na Rozmarýnové již řadu let. repertoár tvoří kratší loutková představení. Soubor se pravidelně účastní divadelních přehlídek i veřejných vystoupení pořádaných školou či jinými kulturními institucemi regionu.
Kontakt: Radomír Prokop, r.prokop@skolni.info
 
 

Loutkové divadlo V Boudě, Plzeň
No, to dá rozum… (50´, 3+)

hlavní program
Doporučení z přehlídky Plzeňské Pimprlení
 
Autor hry nebo dramatizátor: Vladimír Pech
Režie: Vladimír Pech
Scénografie: Kateřina Pechová
Druhy loutek: marionety
Datum premiéry: 10. března 2018
Hrají / osoby a obsazení: KAŠPÁREK / Václav Korda, HONZA / Vladimír Pech, VĚTRNÁ BABKA / Alena Fialová, ZAJÍC, VÍLA, PRINCEZNA / Veronika Edelová, ČARODĚJ / Jiří Fiala, KRÁL / Jan Strnad
Několik slov o inscenaci: Volné pokračování pohádky " Kašpárek s Honzou v zakletém hradu“. Kašpárek s Honzou, se chystají na další dobrodružství a opět za pomoci Větrné babky. Tentokrát však nemíří za pokladem, ale musí vyzrát nad zlým čarodějem. K tomu všemu, bude také třeba vysvobodit nejen Vílu od studánky moudrosti, ale i krásnou princeznu a zachránit tak jedno ohrožené království.
Několik slov o souboru: Neprofesionální loutkářský soubor působící v Plzni od svého založení v roce 1928.
Soubor se zaměřuje převážně na inscenování tradičních her českých autorů. Realizace těchto her je prováděna klasickým způsobem iluzivního loutkového divadla v historických kulisách s historickými marionetami na nitích (některé až 100let staré).
Kontakt: www.vboude.com
 
 

JakKdo, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
Asi jsme špatně odbočili (30´, 12+)

hlavní program
Doporučení z přehlídky DivSe Hradec Králové
 
Autor hry nebo dramatizátor: Barbora Maksymovovoá
Dramaturgická úprava: Barbora Maksymovová a Jarka Holasová
Režie: Jarka Holasová a Barbora Maksymovová
Scénografie: Barbora Maksymovová
Hudba: Barbora Maksymovová
Hudební doprovod: Barbora Maksymovová
Datum premiéry: 23. března 2018
Hrají / osoby a obsazení: Barbora Maksymovová, Anna Vitvarová, Tereza Michelová, Debora Kratochvílová
Několik slov o inscenaci: Kdyby nevystoupili, kdyby neodbočili, kdyby vůbec nevyjeli.... Příběh o osudu, který se stal osudným...
Několik slov o souboru: Holčičí soubor JakKdo po předloňské inscenaci (2016) "Kdes holubičko lítala?" a "Musí to bét?" (2017) sahá po úplně jiných prostředcích a opět osudovém tématu.
Kontakt: Jarka Holasová, jarka.holasová@seznam.cz
 
 

VOZICHET, Rudolf Hancvencl, Jablonec nad Nisou
Bůhví, jak to bylo (40´, 8+)

 
hlavní program
Nominace z přehlídky Turnovský drahokam
 
Autor hry nebo dramatizátor: Rudolf Hancvencl
Autor a název literární předlohy: podle Bible
Režie: Rudolf Hancvencl
Scénografie: Ivana Hancvenclová
Loutky: Ivana Hancvenclová
Druhy loutek: plošné
Hudba: Rudolf Hancvencl
Hudební doprovod: Rudolf Hancvencl
Datum premiéry: 16. března 2018
Hrají / osoby a obsazení: Rudolf Hancvencl
Několik slov o inscenaci: Pásmo příběhů na motivy celosvětového bestseleru.
Několik slov o souboru: Letitý soubor z Jablonce nad Nisou, jehož počet členů už nemůže příliš klesnout.
Kontakt: Rudolf Hancvencl, rudanevole@seznam.cz